Liên hệ

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc liên quan đến Triển Lãm Quốc Tế về Cà Phê tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua.

  • Coex Head Office(Korea)
  • +82-2-6000-8138
  • +82-2-6944-8302
  • vietnam@coex.co.kr
  • Coex Vietnam Office
  • +84-8-2221-7628/ +84-9-0390-4903
  • hoangmy@coex.vn
  • Ms. Phạm Hoàng My