Liên hệ

LIÊN HỆ

Liên hệ trực tiếp đến BTC COFFEE EXPO VIETNAM qua bảng thông tin liên hệ, hoặc điền mẫu lời nhắn bên dưới:

  • Coex Head Office(Korea)
  • +82-2-6000-8127
  • junussong@coex.co.kr
  • Mr. Leo Song (송준우)
  • Coex Vietnam Office
  • +84-8-2221-7628/ (+84) 93 743 24 14
  • hangnga@coex.vn
  • Ms. Hang Nga

Mẫu lời nhắn: