Các Mẫu Văn Bản & Hướng Dẫn

CÁC MẪU VĂN BẢN & HƯỚNG DẪN

Tại đây, bạn sẽ có danh sách đầy đủ các biểu mẫu và hướng dẫn cần thiết để tham gia triển lãm tại Triển lãm Quốc tế Cà phê, Trà và Bánh Ngọt 2024. Vui lòng đảm bảo đã tải và hiểu rõ nội dung của Hướng Dẫn Đơn Vị Triển Lãm.

TÊN HỒ SƠ DOWNLOAD
Exhibitor Application (ENG) Download
Summary Report 2023 Download
Summary Report 2020 Download
Summary Report 2019 Download
Marketing Report 2018 Download