Các Mẫu Văn Bản & Hướng Dẫn

CÁC MẪU VĂN BẢN & HƯỚNG DẪN

Tại đây, bạn sẽ có danh sách đầy đủ các biểu mẫu và hướng dẫn cần thiết để tham gia triển lãm tại Triển lãm Quốc tế Cà phê, Trà và Bánh Ngọt (Coffee Expo Vietnam).

TÊN HỒ SƠ DOWNLOAD
Mẫu đăng ký gian hàng Download
Báo cáo triển lãm 2023 Download
Báo cáo triển lãm 2022 Download
Báo cáo triển lãm 2020 Download
Báo cáo triển lãm 2019 Download