Đối Tác Truyền Thông

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Về hợp tác truyền thông, vui lòng liên hệ Bộ Phận Truyền Thông: myphuong@coex.vn

Dưới đây là danh sách Đơn Vị Truyền Thông chính thức của COFFEE EXPO VIETNAM 2024.