Đăng kí giao thương

ĐĂNG KÍ GIAO THƯƠNG (B2B)

COFFEE EXPO VIETNAM 2024

 Ngày: 31/10 – 02/11/2024 (10:00-17:00)
 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
 Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM
 Hotline: (+84) 93 743 24 14
 Email: hangnga@coex.vn
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới. Thư xác nhận sẽ được gửi đến email mà bạn đã đăng ký.
  • Pls, Write down the name of them/ Vui lòng cho chúng tôi biết tên của họ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.