Baikal Viet Nam

Baikal Viet Nam

Sản phẩm trưng bày : Nước Baikal, trà

Địa chỉ : 491D3 Nơ Trang Long, phường 13, Q.BÌnh Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại : 02835534604

Hộp Thư : trungtam@songhytra.com

Website : http://baikalwater.vn/


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm