UCCVN

UCCVN

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Chúng tôi luôn phát triển ra những loại cà phê, cách pha chế phù hợp với từng khách hàng khác nhau của chúng tôi.

Cách thưởng thức cà phê của bạn thực sự rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng chất lượng cà phê mà bạn đang thưởng thức từ công ty UCC Vietnam. Cà phê nguyên chất khơi dậy nguồn sống mới, thỏa mãn những đam mê và sáng tạo mới. Không cần đi đâu xa, bạn vẫn có thể thưởng thức cà phê đặc trưng phong cách Nhật Bản tại nơi mình đang sống.

Đặc biệt hơn cả UCC như sợi dây vô hình để kết nối những mối quan hệ hợp tác làm việc ngày càng tốt đẹp hơn ở hiện tại và tương lai , ở Việt nam và trên toàn thế giới.

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY:

  • Largo Dark Roast
  • Largo Authentic
  • 8 Beans Intenso
  • 8 Beans Delicato
  • 8 Beans Ricco
  • Viet Cafe Arabica
  • Lamdong Premium
  • Gialai Blend
  • Viet Special blend

 

 


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm