VOVOS

VOVOS

Sản phẩm trưng bày : SỮA BARISTA, SỮA MOO, SỮA CHUA MOO, WHIPPING KEN, ĐÀO, MÁY PHA CÀ PHÊ, MÁY XAY CÀ PHÊ,…

Địa chỉ : 119 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

Số điện thoại : ‘0976650606

Hộp Thư : anhntvovos@gmail.com

Website : http://caphetra.com/


Khu vực triển lãm

Năm