DONGSEO WELL-BEING CO., LTD

DONGSEO WELL-BEING CO., LTD

Sản phẩm chính của chúng tôi là đồ uống mang ra để được thưởng thức dễ dàng với đá, và loại hình kinh doanh của chúng tôi là OEM / ODM.

Chúng tôi có 2 nhà máy sản xuất, vì vậy chúng tôi sẵn sàng sản xuất bất kỳ đồ uống nào mà bạn có thể yêu cầu.

Chúng tôi cũng có nhiều loại đồ uống chức năng sức khỏe. Tìm chúng tôi!

Sản phẩm trưng bày :  Cà phê & Trà cao cấp

Địa chỉ : 678, Hybrid-ro, Yeongcheon-si, Republic of Korea

Số điện thoại :

Hộp Thư : cindy92@gbskorea.comac

Website : http://www.pharmds.co.kr


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm