HIỆP HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

HIỆP HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

GIỚI THIỆU HIỆP HỘI:
Hiệp Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột được thành lập ngày 10 tháng 9 năm 2010 theo Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Hoạt động của Hiệp hội tuân theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ.
Hiệp hội là nơi tập hợp rộng rãi của các doanh nghiệp, các hội, chi hội nông dân sản xuất, chế biến cà phê và các ngành kinh tế khác trong và ngoài tỉnh nhằm giải quyết những vấn đề kỹ thuật, kinh tế và thương mại.
Hiệp hội là cầu nối giữa các tổ chức cá nhân, hội viên và nhà nước cùng tham gia với cơ quan nhà nước trong việc phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trên thị trường trong và ngoài nước.
DANH TIẾNG & CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT
– Cà phê Robusta được trồng từ độ cao từ 400 – 1000m
– Kiểm soát chất lượng sạch từ vùng nguyên liệu
– Được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín (UTZ; FLO,…)
– Giữ trọn hương vị nguyên chất tự nhiên

———————

LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 15A đường Trường Chinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Gmail: hhcaphebmt@yahoo.com.vn

Website: bmtca.vn


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm