Nestle Viet Nam

Nestle Viet Nam

Sản phẩm trưng bày : Nescafe Dolce Gusto

Địa chỉ : 138-142 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 02839113737

Hộp Thư : cuongnq.opehcm@mc.com.vn

Website : nestle.com.vn


Khu vực triển lãm

Năm