Tin Nghia Coffee Corporation.

Tin Nghia Coffee Corporation.

Coffee Tín Nghĩa – là thành viên của Tập đoàn Tín Nghĩa; thành lập vào tháng 11 năm 2016, xây dựng tại Khu công nghiệp tấn Trạch III, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh doanh hạt cà phê xanh, Tập đoàn Tín Nghĩa đã mở rộng quy trình sản xuất cà phê hòa tan để tiếp tục tăng giá trị của cà phê Việt Nam.
Với tiền đề 5,4ha, Cà Tín Tín đã mang đến Việt Nam công nghệ mới của Đức để sản xuất cà phê sấy khô và đông lạnh tốt nhất. Công suất năm đạt 3.000 tấn mỗi năm và có kế hoạch mở rộng lên 10.000 tấn mỗi năm vào năm 2025.


Cà phê Tín Nghĩa cung cấp nhiều loại cà phê cho thị trường: Robusta, Arabica, Blen, trong các loại rang nhẹ, trung bình và tối. Ngoài ra, Tập đoàn Tín Nghĩa có đồn điền Arabica 500 ha tại Lào, dành riêng cho Cà phê Tín Nghĩa để làm thủ tục hồ sơ đặc biệt, đặc trưng của chúng tôi.

Sản Phẩm Trưng Bày : Cafe

 

Địa chỉ : Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại : (+84) 251 3686 010/ 3686 011

Hộp Thư : info@tinnghiacoffee.com.vn

Website : http://tinnghiacoffee.com.vn/


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm