Vietnam National Coffee Corporation (Vinacafe)

Vietnam National Coffee Corporation (Vinacafe)

Tổng Công ty có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị từ sản xuất cà phê,cao su, ca cao, lúa nước, hồ tiêu có năng suất cao, chất lượng tốt, có hệ thống các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các nhà máy chế biến cà phê từ nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng Công ty là nhà cung cấp hàng đầu của Việt Nam về cà phê nhân – chiếm 30% thị phần xuất khẩu cà phê nhân cả nước. Tổng Công ty còn có hệ thống các Trung tâm Thương mại dịch vụ VINACAFE trong các vùng sản xuất, tiêu thụ cà phê lớn, các đô thị lớn trong cả nước nhằm thúc đẩy thương mại và quảng bá thương hiệu VINACAFE.

Sản phẩm trưng bày :

Địa chỉ : 211-213-213A Tran Huy Lieu Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh city, vietnam

Số điện thoại : 02862943954

Hộp Thư : info@vinacafe.com.vn

Website : www.vinacafe.com.vn


Khu vực triển lãm

Năm