ZETONE

ZETONE

Nhấn một nút hoàn thành đồ uống đóng hộp.

Thép không gỉ Chuck giữ sạch và tăng cường độ bền.

Hiệu quả năng lượng cao cắt giảm bảo trì.

Kích thước và thiết kế lý tưởng phù hợp với các thiết bị và thiết bị khác trong các cửa hàng.

Sản phẩm trưng bày : ‘CAN2CAN’ CAN SEALERS

Địa chỉ : Room 101-6,Seongchwi-gwan, 261, Donghae-daero, Yugeum-ri, Gangdong-myeon, GyeongjuCity, South Korea

Số điện thoại :

Hộp Thư : info@zetone.kr

Website : www.zetone.kr


Khu vực triển lãm

Năm