Coffee Junction LTD

Coffee Junction LTD

Coffee Junction đã giới thiệu Tập đoàn Coffee Industry và hợp tác trong thị trường và quảng bá khu vực cà phê Papua New Guinea. Tập đoàn Coffee Industry được thành lập lần đầu tiên với tư cách là Hội đồng Tiếp thị Cà phê Papua New Guinea vào năm 1936 và bắt đầu hoạt động vào năm 1964. Nó trở thành Hội đồng Công nghiệp Cà phê vào năm 1976 và cuối cùng cho Tập đoàn Công nghiệp Cà phê Phạm vi của Tập đoàn:
– Kiểm soát hoạt động kinh doanh cà phê.
– Đăng ký xuất khẩu cà phê và cơ sở chế biến.
– Kiểm soát và kiểm soát chất lượng xuất khẩu, và:
– Khuyến mãi bán và tiêu thụ cà phê PNG tại nhà và trên tàu.

Sản phẩm trưng bày : Cà phê nhân, Cà phê rang xay

 

Địa chỉ : P.O. Box1218, Gproka, Eastern Highland, Papua New Guinea

Số điện thoại : 675 73485611

Hộp Thư : coffeejunction17@gmail.com/sfrisu@cic.org.pg

Website :


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm