Phòng Họp Báo

HỌP BÁO

Buổi họp báo của  “Triển lãm Quốc tế Cà phê, Trà và Bánh Ngọt 2024 tại Việt Nam” sẽ được thông báo với các báo chí trong và ngoài nước, cùng các tài liệu liên quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký khách tham quan báo chí chính thức, vui lòng liên hệ:

 • Coex Head Office(Korea)
 • +82-2-6000-8138
 • +82-2-6944-8302
 • vietnam@coex.co.kr
 • Coex Vietnam Office
  Ms. Ha
 • 028-2221-7628
  +84-97-251-0594
 • tranthiha@coex.vn

*Các báo chí nên trình danh thiếp để được tác nghiệp tại triển lãm.*